KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pest megye
 

1056 Budapest, V. ker.

Váci utca 62-64.

06-1-235-1700

1052 Budapest, V. ker.

Városház utca 7.

06-1-485-6800

 
 

 

    

 

 

 

 

 

Kedves Olvasó!

   

 

Tisztelettel köszöntöm Önt a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal honlapján. Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam hivatalunk jogállásáról és legfontosabb feladatairól.

 

 

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, mint a Kormány területi államigazgatási szerve - a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal és Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának jogutódjaként -  2007. január 1-jétől a Közép-magyarországi Régió (Budapest, Pest megye) területére kiterjedő illetékességgel működik. A hivatalt a Kormány az önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányítja. A hivatal alaptevékenységeként meghatározott feladatairól és az e feladatok ellátásához szükséges hatáskörökről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény X. fejezetét és a közigazgatási hivatalokról szóló  297/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet elolvasva tájékozódhat részletesen.

 

Hivatalunk ellátja a régió területén működő helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati döntéseket (rendeleteket és határozatokat), valamint az önkormányzatok szervezetét és működését is értékelnünk kell abból a szempontból, hogy azok összhangban vannak-e a hatályos jogszabályokkal. Hasonló, de intézkedési jogkört is tartalmazó törvényességi felügyeletet látunk el a regionális fejlesztési tanácsok működése felett.

 

Az állampolgárok hatósági ügyeiben leggyakrabban másodfokú hatóságként járunk el. Ezek olyan esetek, amikor fellebbezést nyújtanak be a helyi önkormányzatok jegyzőinek elsőfokú határozata ellen, például helyi adó, építési engedélyezési, telephely létesítési és egyéb ügyekben. Vannak azonban olyan ügyfajták is, amelyek esetében a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal elsőfokú hatóság. Így például a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedélyeket hivatalunk adja ki, és ugyancsak közvetlenül hozzánk kell fordulniuk az ingatlanok kisajátítását kérőknek, vagy azoknak is, akik külföldön kívánnak házasságot kötni.

 

A hivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak a régióban székhellyel rendelkező területi államigazgatási szervek (például földhivatal, környezet- és természetvédelmi hatóság, közlekedési hatóság, munkaügyi központ), így egyebek mellett vizsgáljuk ezen szervek hatósági tevékenységét is.

 

Hivatalunk szervezeti keretein belül - szintén regionálisan létrehozott - ágazati szakigazgatási szervek is működnek. A Szociális és Gyámhivatal a szociális igazgatás és a gyámügyek másodfokú hatósága, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség pedig elsősorban piac-felügyeleti feladatokat lát el. E két igazgatási szerv szakmai irányítója a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Szervezetünkhöz tartozik a Közép-magyarországi Területi Építészi Iroda is, amely az önkormányzatokért felelős miniszter szakmai irányításával végzi területrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos munkáját.

 

Közigazgatási hatósági munkánk eljárási szabályait a 2004. évi CXL. törvény tartalmazza. Ügyfeleink tájékozódását e fontos törvénnyel kapcsolatban azzal is segíteni kívánjuk, hogy - a Főpolgármesteri Hivatallal és a Fővárosi Jegyzők Egyesületével együttműködve elkészített -  "Ket a gyakorlatban" című szakmai tájékoztató füzetek elkészült példányait letölthető formában a honlapunkon rendelkezésre bocsátjuk.

 

A határozatainkkal elbírált sok ezer hatósági ügyben nem hozhatunk valamennyi ügyfelünk számára egyaránt kedvező döntést. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal valamennyi munkatársa azonban arra törekszik, hogy a szakmai munkánkkal az érintettek elégedettek legyenek.

 

 

Dr. Forgács Imre

hivatalvezető

 

___________________________________________________________

 

 


Letöltési segédlet           Technikai ajánlás           Moderálás           Impresszum           Adatvédelem           Webmester